Persoonlijkheidsprofiel

Reeds vele decennia gebeurt er internationaal wetenschappelijk onderzoek naar de structuur van de persoonlijkheid. Statistische methodes geven inzicht in de betrouwbaarheid en validiteit van de ontwikkelde testen en leiden tot gepaste normgroepen.
Wij maken gebruik van deze persoonlijkheidsvragenlijsten en verbinden de competenties die voor de functie vereist zijn met het profiel van de persoonlijkheid. Deze persoonskenmerken kunnen ook als mogelijke energiebronnen beschouwd worden.

Sociale competenties
Persoonskenmerken
inlevingsvermogen, overtuigingskracht,
samenwerken, assertiviteit…
sensitiviteit, sociabiliteit, altruïsme,
vertrouwen, teamoriëntatie…
Werkcompetenties
Persoonskenmerken
initiatief, flexibiliteit, zorgvuldigheid, verantwoordelijkheidsgevoel…
prestatiemotivatie, ambitie, vitaliteit,
bedachtzaamheid, ordelijkheid…
Maturiteit
Persoonskenmerken
stressbestendigheid, zelfvertrouwen, aanpassingsvermogen, doorzetten…
belastbaarheid, emotioneel evenwicht,
doelmatigheid, zelfverzekerdheid…

Leidinggeven
Persoonskenmerken
beslissen, onderhandelen, delegeren, taakgericht, mensgericht…
dominantie, behoefte aan invloed,
leiderschapsmotivatie en -stijlen…