Job crafting persoon

Bij deze individueel begeleide job crafting ga je sleutelen aan je arbeidstaken en werkomstandigheden. Je verbetert ook de verbinding tussen jezelf en je job en je zorgt voor een betere balans tussen taakeisen en energiebronnen. Kom je tot het besluit dat je van job wil veranderen, dan kan er hierbij ook begeleiding geboden worden.

Elke sessie duurt 1 à 2 u. Het aantal sessies wordt in overleg bepaald.

De stappen

Je inventariseert de diverse aspecten van je functie. Wat is goed en wat is niet in orde? Wat geeft energie en wat kost energie?
Je denkt terug aan succeservaringen en we bespreken deze op een waarderende manier. Wat leer je uit deze verhalen? Zo kom je te weten wat jou beweegt en wat je belangrijk vindt om je job goed te kunnen doen. Je innerlijke drijfveren en verlangens zijn je eigen bron van energie en succes.
Vervolgens vertel je je droombeeld over je job. Wat doe je nu en wat wil je bereiken? Benader de dingen creatief en formuleer positieve actiepunten om je droom waar te maken. Blijf niet hangen in problemen en klachten. Richt je aandacht op wat wel kan lukken en geloof in je kansen.
Verwerk je creatieve ideeën in een concreet tijdsplan en voer dit doelgericht uit. Evalueer regelmatig je vorderingen en krijg energie van elke geslaagde stap.

Deze waarderende benadering kan ondersteund worden door vragenlijsten over je werksituatie en jezelf. Zo krijg je meer inzicht en word je gestimuleerd om tot een keuze te komen die past bij je voorkeur en je persoonlijkheid.
Je krijgt coaching tijdens het traject om je huidige job zo goed mogelijk af te stemmen op je persoonlijke verwachtingen, je talenten en je behoeften. Al doende tast je op de werkvloer de grenzen af en ervaar je de concrete mogelijkheden en het draagvlak voor veranderingen. Je houdt rekening met de kosten en baten voor de personen in je werkomgeving en in de organisatie.
Ook bij een sluimerende burn-out kan je via deze aanpak orde op zaken stellen, zowel in de werksituatie als bij jezelf.

Ben je werkloos of heb je redenen om van job te veranderen, dan kunnen we je helpen door een gelijkaardige aanpak van je zoektocht en het solliciteren.

Resultaten

Je leert anders naar dezelfde dingen te kijken. Je zal andere dingen doen en de dingen anders doen. Het vertrouwen in je eigen kunnen zal groter worden, je positieve emoties en energie zullen toenemen en je komt tot een betere dialoog met je collega’s en leidinggevenden. Er is vooruitgang in je ontwikkeling en je komt persoonlijk beter in balans. Je werkplezier en inzet zullen stijgen en je zal betere resultaten behalen.
Tijdens een sollicitatieprocedure ben je beter gewapend om de vacature bewust te verkennen, je motivatie en verwachtingen te formuleren, en heb je meer kans op slagen in een assessment voor de job die je wil.