Job crafting organisatie

Teamopleiding job crafting op maat van de organisatie

Job crafting wordt georganiseerd met instemming van de betrokken werknemers.
Ze krijgen de mogelijkheid om individueel of samen in het team te sleutelen aan hun taken.
Wat kunnen ze zelf doen om hun arbeidsmotivatie en welbevinden op peil te houden?
Hoe kunnen ze elkaar helpen om er het beste van te maken? Ze zoeken uitdaging en wisselen taken uit zodat ze meer plezier hebben in datgene waar ze goed in zijn.
Ze zoeken nieuwe contacten en geven zelf vorm aan een plezierig en zinvol werk dat aansluit bij hun persoonlijke kwaliteiten en behoeften en ook een meerwaarde is voor de organisatie. Als de medewerkers zich in hun kracht voelen, verhoogt de arbeidsproductiviteit.

De waarderende benadering kan ondersteund worden door werkgerelateerde vragenlijsten.
Zo krijgen de deelnemers meer inzicht in hun werksituatie en in zichzelf en kan er een
betere overeenstemming ontstaan tussen wat ze willen en waarvoor ze inzake persoonlijkheid
geschikt zijn.

Job crafting kan aansluiten bij een personeelsbevraging over arbeidstevredenheid.
Ook als onderdeel van een functioneringsgesprek kan het meer diepte geven.
Het team zal beter functioneren door een dialoog waarin de teamleden elkaar vinden om werkafspraken en samenwerking te optimaliseren zodat de prestaties verbeteren.
Bij veel werkstress en afwezigheden kan het een positieve benadering zijn om de ziektespiraal te doorbreken. Ook in een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) of in een bedrijfsplan voor oudere werknemers kan het opgenomen worden.

Aldus is het een win-winsituatie voor de organisatie en de medewerkers.
De werkgever kan zijn medewerkers langdurig boeien en binden en realiseert betere resultaten. De medewerkers voelen zich gelukkig en energiek.

Aanbod

De duurtijd en de inhoud van de teamopleiding job crafting worden afgesproken tussen de organisatie en VaK-creaties.
De aanvraag tot een individuele job crafting kan zowel van het bedrijf als van het personeelslid uitgaan.
De bijeenkomsten kunnen doorgaan in het bedrijf of op een externe locatie.