HR-advies werkgever

Competentie- en talentmanagement

In ons HR-advies verbinden wij de verworvenheden van competentiemanagement met de meerwaarde van talentmanagement.

Tegenwoordig worden jobs losser ingevuld. Ze zijn voortdurend aan veranderingen onderhevig. De organisatie werkt niet meer met vastomlijnde functies en strakke taakafbakeningen maar met evoluerende taken en competenties. Ook de talenten van de medewerkers worden beter benut.
Lees verder…

Persoonlijkheidsprofiel

Reeds vele decennia gebeurt er internationaal wetenschappelijk onderzoek naar de structuur van de persoonlijkheid. Statistische methodes geven inzicht in de betrouwbaarheid en validiteit van de ontwikkelde testen en leiden tot gepaste normgroepen.
Wij maken gebruik van deze persoonlijkheidsvragenlijsten en verbinden de competenties die voor de functie vereist zijn met het profiel van de persoonlijkheid. Deze persoonskenmerken kunnen ook als mogelijke energiebronnen beschouwd worden.
Lees verder…

Assessment

VaK-creaties beoordeelt personen bij aanwerving, oriëntering en doorgroei met behulp van interview, aanlegtesten en werkgerelateerde persoonlijkheidsvragenlijsten. Bij aanlegtesten kan het gaan om verbaal en logisch redeneren, analytisch denken, praktisch inzicht, rekenvaardigheid …

Uitgaande van de functiecompetenties bied ik een antwoord op de vraag voor welke taken uw kandidaat geschikt is en welke groeimogelijkheden hij/zij heeft.
Aldus kunnen de juiste HRM-beslissingen genomen worden.
Lees verder…