Competentie- en talentmanagement

In ons HR-advies verbinden wij de verworvenheden van competentiemanagement met de meerwaarde van talentmanagement.

Tegenwoordig worden jobs losser ingevuld. Ze zijn voortdurend aan veranderingen onderhevig. De organisatie werkt niet meer met vastomlijnde functies en strakke taakafbakeningen maar met evoluerende taken en competenties. Ook de talenten van de medewerkers worden beter benut.

Welke taken zijn er nodig om de ondernemingsstrategie te realiseren?
Welke competenties zijn hiervoor vereist? De meest geschikte persoon is iemand die deze competenties bezit en/of ze met betrokkenheid en leergierigheid vlot kan verwerven.

Competentiemanagement evolueert meer en meer naar talentmanagement.
Het uitgangspunt hiervan zijn de beschikbare talenten en passies van de werknemers. Hoe kunnen deze talenten en passies zo goed mogelijk ingezet worden zodat én de organisatie er bij wint en de medewerker een intrinsiek boeiende job kan uitoefenen? Een waardevolle medewerker voelt zich daardoor meer verbonden met de organisatie.

In de toekomst zullen de autonomie en eigen verantwoordelijkheid van de werknemer(s) individueel en in team toenemen. De focus zal liggen op eigen initiatief, zelfsturende teams en en het samen behalen van de resultaten. De vereiste competenties zullen steeds wijzigen.
Men zal nog meer aandacht schenken aan de talenten, de energie en de inspanningen van de medewerkers. Naast arbeidsmotivatie gaat het om dialoog, toewijding, werkpassie en bevlogenheid…

Job crafting is een vorm van talentmanagement.