Assessment

VaK-creaties beoordeelt personen bij aanwerving, oriëntering en doorgroei met behulp van interview, aanlegtesten en werkgerelateerde persoonlijkheidsvragenlijsten.

Bij aanlegtesten kan het gaan om verbaal en logisch redeneren, analytisch denken, praktisch inzicht, rekenvaardigheid …

Uitgaande van de functiecompetenties bied ik een antwoord op de vraag voor welke taken uw kandidaat geschikt is en welke groeimogelijkheden hij/zij heeft.
Aldus kunnen de juiste HRM-beslissingen genomen worden.
De testing kan in de organisatie of extern gebeuren, zowel overdag als buiten de kantooruren.

De resultaten worden in een overzichtelijk rapport opgenomen dat mondeling toegelicht wordt.
Elke kandidaat heeft recht op feedback over de eigen resultaten na afronding van de selectieprocedure.

De samenwerking wordt gestart met een vrijblijvende kennismaking.
Vak-creaties biedt maatwerk en hanteert een scherpe prijs per deelnemer.

Het persoonlijkheidsonderzoek gebeurt conform het besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 10-12-2010.

Erkenningsnummer psycholoog: 511101307

Zie ook de gedragscode op http://www.werk.be/online-diensten/bureaus-private-arbeidsbemiddeling/wetgeving-en-formulieren