VaK-creaties

HR-advies

competences
Competent
met talent

De verworvenheden van competentiemanagement
en de meerwaarde van talentmanagement
personality
Bekijk ons aanbod

Psychologisch assessment
bij personeelsselectie,
oriëntering en doorgroei

Job crafting

handen2
In je job
in je kracht

maak het beste van je job,
blijf niet vastzitten in je werk,
jezelf zijn geeft je werkgoesting
pottendraaier1
De medewerkers
in hun kracht

talenten energiek en productief inzetten
een win-winsituatie
voor de teamleden en de organisatie

Thema’s

smid3
Taken en doen

Crafting bij taken en doen
meer daadkracht, slagkracht,
scheppingskracht
denkend4
Voelen, denken en betekenis

Crafting bij voelen, denken en betekenis geven
meer wilskracht, veerkracht, draagkracht, verbeeldingskracht
roiers5
Autonomie en verbinding

Crafting bij autonomie en verbinding
stuurkracht, overtuigingskracht,
aantrekkingskracht, teamkracht
operatie6
Werkcontext

Crafting in de werkcontext
meer lichaamskracht, levenskracht,
heelkracht, arbeidskracht
klimmen7
Persoonlijke ontwikkeling

Crafting bij persoonlijke ontwikkeling
meer ondernemingskracht,
groeikracht, vormingskracht
pottendraaier1
Bekijk ons aanbod

Job crafting op vraag van een organisatie en van een persoon
In balans
  • beperk het verlies van werkenergie: neem negatieve punten en risico’s weg
  • win werkenergie: doe het anders, zoek uitdagingen, benut talenten, werk beter samen
  • optimaliseer dagelijks de balans tussen taakeisen en energiebronnen
  • zorg ook voor een goed evenwicht tussen werken en leven